آرشیو

مساجدی که مردم متولی آن هستند، بهتر اداره می‌شود/ اختصاص ردیف‌های کمک به مساجد در بودجه

مساجدی که مردم متولی آن هستند، بهتر اداره می‌شود/ اختصاص ردیف‌های کمک به مساجد در بودجه

شهریور 1, 1401

یکی از رویکردهای شورای ششم شهر محله محوری و مسجد محوری است، لذا باید این مهم در تمام شهر محقق شود، این در حالی است که مناطقی قدیمی و سنتی شهر دارای مساجد بسیاری است، اما ساخت مساجد در مناطقی که توسعه مسکونی بیشتری داشته مغفول مانده‌ است.