هیات امناء

اسامی اعضاء محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور

 1. حجت الاسلام و المسلمین حاج محسن قرائتی عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 2. جناب آقای سید محمد علی امین جواهری عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 3. جناب آقای علی اکبر اینانلو عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 4. جناب آقای سید اسدالله جولایی عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجدساز کشور
 5. جناب آقای محمد جواد حاج علی اکبری عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 6. جناب آقای محمد رضا حاج ابوالقاسم عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 7. جناب آقای سید ضیاءالدین حزنی خرارودی عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 8. جناب آقای ابراهیم درستی عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد سازکشور
 9. جناب آقای محمد حسین رضایی عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجدساز کشور
 10. جناب آقای محسن رفیق دوست عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 11. جناب آقای مرتضی رئیسی عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 12. جناب آقای سید احمد زرهانی عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 13. جناب آقای محمد زهرائی عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 14. جناب آقای سعید ستاری عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 15. جناب آقای حسین سلامی عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 16. جناب آقای مجید شایسته عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 17. جناب آقای سید مهدی طباطبایی عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 18. جناب آقای مجتبی عراقچی عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 19. جناب آقای محمود قیومی لولاچیان عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 20. جناب آقای سعید محمد عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 21. جناب آقای علی محمدی  عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد سازکشور
 22. جناب آقای محمود مظفر عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 23. جناب آقای حسین مهدیان عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 24. جناب آقای  علاءالدین میر محمد صادقی عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور
 25. جناب آقای میر حسین میرمحمد صادقی عضو محترم هیات امنای مجمع خیرین مسجد ساز کشور